ఆసా బటర్‌ఫీల్డ్ ఎత్తు, వయస్సు, స్నేహితురాలు, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం, వ్యవహారాలు & మరిన్ని