డౌగ్ బౌసర్ వికీ, వయస్సు, భార్య, జీవిత చరిత్ర, నికర విలువ, కుటుంబం & మరిన్ని