గ్లోబల్ బోగా వికీ, ఏజ్ (నికోల్ థియా బాయ్‌ఫ్రెండ్) జీవిత చరిత్ర, పిల్లలు & వాస్తవాలు