జేడ్ కార్గిల్ ఎత్తు, బరువు, వయస్సు, ప్రియుడు, కుటుంబం, జీవిత చరిత్ర & మరిన్ని