మైఖేల్ రీవ్స్ ఎత్తు, బరువు, వయస్సు, స్నేహితురాలు, జీవిత చరిత్ర & మరిన్ని