మిను మునీర్ వికీ, వయస్సు, భర్త, కుటుంబం, జీవిత చరిత్ర, సినిమాలు & మరిన్ని