మూర్తి రెండుచింతల వికీ, వయస్సు, భార్య, జీవిత చరిత్ర, నికర విలువ, జీతం & మరిన్ని