సవన్నా మోంటానో ఎత్తు, బరువు, వయస్సు, జీవిత చరిత్ర, బాయ్‌ఫ్రెండ్, కుటుంబం & మరిన్ని