విక్టోరియా బాటెమాన్ వయస్సు, భర్త, ఎత్తు, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం, పిల్లలు & మరిన్ని